Van der Wardt Bouw is opgebouwd uit verschillende afdelingen die nauw met elkaar samenwerken. Dat is essentieel voor een optimale planning en voor de juiste uitvoering van de bouwprojecten. Ook de platte organisatiestructuur binnen Van der Wardt Bouw draagt eraan bij dat het bouwproces in alle gevallen nauwkeurig en efficiënt verloopt. 

Bij Van der Wardt Bouw zijn in totaal 21 medewerkers in dienst. Voor direct contact met onze afdelingen kunt u het beste onderstaande medewerkers benaderen via genoemde e-mailadressen of telefonisch via het algemene nummer: (035) 538 35 27.

Directie

Jos van der Wardt

Commercie, acquisitie en planontwikkeling

Bob van Manen

technisch plantontwikkelaar/kostendeskundige

bob@vanderwardtbouw.nl

Jos van der Wardt
Willem Kerkhoff

Werkvoorbereiding

Uitvoering & projectbegeleiding

Thom van der Wardt

Financieel en Administratie

Mariëlle Hilhorst

Secretariaat