Van der Wardt Ontwikkeling B.V. is een onafhankelijke projectontwikkelaar, actief op velerlei gebied. Zo ontwikkelen wij bedrijvenparken, woningen in zowel binnenstedelijke locaties als uitbreidingslocaties. Door ons grote netwerk in met name centraal Nederland, hebben wij goede ingangen bij de meeste gemeenten. Dit resulteert in een transparant en helder traject om te komen tot de vereiste vergunningen.

Naast ontwikkelen voor eigen portefeuille treden we ook regelmatig op als gedelegeerd ontwikkelaar voor partijen voor ontwikkeling en herontwikkeling van hun vastgoed. Onze onafhankelijkheid en ons grote netwerk brengen ook vaak kopers en verkopers bij elkaar. Zo (her)ontwikkelden we locaties waarop wegenbouwbedrijven, staalbewerking en garagebedrijven gevestigd waren naar woningbouw locaties of zorg, een tennispark naar een bedrijvenpark en (overtollig) winkelvastgoed naar wonen en zorg, waarbij wij het gehele ontwikkelproces vanaf de eerste planvorming, haalbaarheidsanalyse, bestemmingswijzigingen tot en met de verkoop en realisatie als (gedelegeerd) ontwikkelaar en bouwer uitvoeren.  

Ook zijn wij actief in samenwerkingen met diverse gemeenten (Publiek Private Samenwerkingen, PPS). Dit kan zijn op het gebied van woningbouw maar ook op andere gebieden beschikken wij over de know how om te komen tot een prachtig eindresultaat. De laatste jaren zijn wij ook steeds actiever in de zorg. Van huisvesting voor senioren met dementie tot de realisatie van projecten voor jongeren met een geestelijke beperking en gezondheidscentra; alle facetten van ontwikkeling voor de zorg zijn bij Van der Wardt aanwezig.

Door onze verscheidenheid van collega’s zijn wij in staat om maatwerk te bieden en niet alleen te kijken door een “technisch bril”. Wel zo belangrijk, want in deze tijd moet je je volledig kunnen verplaatsen in de wensen van de consument. Een kwaliteit die wij al jaren beheersen!

Deel deze pagina: