beheervdw

In welke regio is Van der Wardt Bouw actief?

Van oudsher is Van der Wardt Bouw vooral actief in de regio Gooi- en Eemland, maar inmiddels is het bouwbedrijf betrokken bij diverse bouwprojecten in andere delen van het land.

Wat is de kernactiviteit van Van der Wardt Ontwikkeling?

Van der Wardt Ontwikkeling ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten van verschillende schaalgrootte op eigen initiatief of voor opdrachtgevers: in de woningbouw en de utiliteitsbouw; van binnenstedelijke gebieden, bedrijfsterreinen, in de zorg en voor woningbouwcorporaties. Het bedrijf is ook actief in het verwerven van (agrarische) grondposities. Hier vindt u meer informatie.